Image

VISUAALINENIDENTITEETTIBRANDBOOK LOGOSUUNNITTELUPRINTTIMATERIAALITINFOGRAFIIKAT JULKAISUTTAITTOPALVELUTPRESENTAATIOMATERIAALIT


Design


Graafinen ilme vaalii brändiä, auttaa viestimään oikealle kohderyhmälle ja luo tunnistettavuutta. Toteutamme viimeisteltyjä suunnittelu- ja taittotöitä kaikkiin kanaviin, digistä printtiin.

Graafinen suunnittelu ja konseptisuunnittelu tukevat viestiäsi

Rakennamme vaikuttavaa designia yrityksesi brändin ja strategian pohjalta. Konsepti voi haastaa ja puhutella, mutta sen ensisijainen tehtävä on tukea viestiäsi ja herättää kohderyhmäsi huomio – kanavasta ja toteutustavasta riippumatta.

Yritysilmeen ja graafisen ohjeiston luominen

Visuaalisen identiteetin tehtävänä on kiteyttää yrityksesi strategia ja kertoa kuvallisin keinoin siitä, mihin uskotte ja mitä teette. Graafinen ilme luo asiakkaassasi mielikuvia ja herättää tunteita, siksi siihen kannattaa panostaa. Onnistunut yritysilme jää mieleen ja erottuu edukseen.

Viimeistelty graafinen ohjeisto sekä räätälöity aineistopankki säästävät merkittävästi aikaasi, kun tuotat uusia sisältöjä. Ohjeistossa määritellään logon, fonttien ja värimaailman käyttötapojen lisäksi esimerkiksi yrityksesi kuvakonsepti, näin turvataan ilmeen yhdenmukaisena säilyminen.

Huolella koottu kokonaisuus taipuu sujuvasti kaikkiin toimintaasi tukeviin julkaisukanaviin, olipa kyseessä sitten painotuote, nettisivu, sosiaalinen media tai video.

Tiedon visualisointi ja infograafit

Toimiva infografiikka tai tiedon visualisointi auttaa monimutkaisen sisällön esittämisessä helposti ja nopeasti omaksuttavassa muodossa.

Infografiikan tehtävä on tiivistää, jäsentää ja analysoida sekä auttaa katsojaa kokonaiskuvan muodostamisessa. Infografiikka voi olla myös interaktiivista, jolloin sen sisälle saadaan vietyä laajojakin asiakokonaisuuksia ja houkuteltua katsojaa mukaan tutkimusretkelle. Tyylikkäästi toteutettu ja hyvin rakennettu infografiikka erottuu edukseen verkon tietotulvassa ja houkuttelee jakamaan julkaisuasi myös sosiaalisessa mediassa.

Kuvitukset

Viestiäsi tukevat kuvituskuvat mahdollistavat tarinankerronnan ja asioiden havainnollistamisen laajasti ja yksityiskohtaisesti. Kuvituskuviin saadaan helposti tuotua myös asiasisältöä ja tietoa – näin viestinnästä saadaan samalla myös nopeasti omaksuttavaa ja persoonallista. Ammattimaisesti toteutettu kuvitus on varteenotettava vaihtoehto valokuvien sijaan tai niiden lisäksi.

Taittopalvelut

Ammattitaidolla toteutettu taitto houkuttelee lukijaa ja luo yrityksestäsi ammattimaisen kuvan.

Toteutamme taittotyöt digiin ja printtiin laadukkaasti ja kokemuksella. Taittoprojektin alussa käymme läpi toiveesi taiton suuntaviivoista.

Toistuvasti ilmestyvien julkaisujen kohdalla voimme toteuttaa myös kokonaisvaltaisen ilmeuudistuksen, jossa määritellään taittopohjan rakenne, toistuvat elementit ja visuaaliset suuntaviivat niin, että taittoa on helppoa ja kustannustehokasta tehdä myös jatkossa.

Esitysmateriaalit ja PowerPoint -pohjat

Parhaissa esityksissä yhdistyvät rakenteeltaan selkeät ja tyylikkäät esitysmateriaalit sekä sujuva esiintyminen. Hyvin jäsennelty ja visuaalisesti kiinnostava materiaali pitää yleisösi hereillä ja auttaa myös sinua keskittymään olennaiseen. Toteutamme monipuolisesti niin yritysilmeesi mukaiset PowerPoint -pohjat kuin valmiit esitysmateriaalitkin.

Yksittäiset suunnittelutyöt

Toisinaan vähempikin riittää. Logon päivitys, uuden logon suunnittelu, somepohjat tai julkaisusarjan ulkoasu ovat kustannustehokkaita ratkaisuja ilmeesi kirkastamisessa. Ota yhteyttä, niin kartoitetaan yhdessä, kuinka voisimme olla avuksi.


Kysy lisää